WAPS

첨단 소재 및 친환경 건축자재 개발 기업, 가구 및 생활가전 기획·설계·제조·마케팅, 베트남 진출 글로벌 강소기업.

[베트남] news

[Thông tin truyền thông]

[SEN RUMOR] WAPS, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÒI SEN LỌC KHÔNG CHỨA THÀNH PHẦN BPA DUY NHẤT TRONG HÀN QUỐC TĂNG VỌT

2020.07.29

본문

 
[SEN RUMOR] WAPS, ĐƠN ĐẶT HÀNG VÒI SEN LỌC 

KHÔNG CHỨA THÀNH PHẦN BPA DUY NHẤT TRONG HÀN QUỐC TĂNG VỌT 

Phóng viên SEN Yang Han-na 

2020-07-28