WAPS

첨단 소재 및 친환경 건축자재 개발 기업, 가구 및 생활가전 기획·설계·제조·마케팅, 베트남 진출 글로벌 강소기업.

Nội thất tối giản chỉ dành riêng cho bạn, Honssum

Đồ nội thất càng nhỏ, không gian cho nguồn cảm hứng càng lớn.
Nếu bạn biết giá trị của những vật dụng nhỏ,
Hãy tận hưởng Honssum cho sự hạnh phúc trong cuộc sống tối giản.