WAPS

첨단 소재 및 친환경 건축자재 개발 기업, 가구 및 생활가전 기획·설계·제조·마케팅, 베트남 진출 글로벌 강소기업.

Văn phòng phát triển chung, ARIZE Campus

Chúng tôi cung cấp và hỗ trợ bạn không gian, môi trường
và các dịch vụ cần thiết để góp phần phát triển đến bạn.
Giải pháp văn phòng chung làm việc hiệu quả nhất.