WAPS

첨단 소재 및 친환경 건축자재 개발 기업, 가구 및 생활가전 기획·설계·제조·마케팅, 베트남 진출 글로벌 강소기업.

Giải pháp lonomer hiệu suất cao lần đầu tiên được thương mại hóa ở nội địa.

Ionomer là vật liệu nhẹ và trong suốt, có độ bền và tính chịu hóa chất vượt trội.
Đặc biệt, vật liệu lonomer của Tufion lần đầu tiên được thương mại hóa thành công ở nội địa, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên phong phú hơn.
Chẳng hạn, việc sử dụng vật liệu này làm chất liệu chính trong sản xuất bóng golf đã giúp cực đại hóa đường bay của bóng v.v