WAPS

첨단 소재 및 친환경 건축자재 개발 기업, 가구 및 생활가전 기획·설계·제조·마케팅, 베트남 진출 글로벌 강소기업.

Phòng nghiên cứu
작성자
관리자1
등록일
2019.06.27 13:39
조회수
1,181
Không gian trọng yếu cho những đổi mới công nghệ.